Oznámení o ochraně údajů

A. Informace o ochraně údajů pro návštěvníky našich webových stránek www.twogo.com / www.twogo.de, uživatelů našeho zpravodaje a našich stránek na sociálních médiích.

Od 12/2019

Ochrana vašich osobních údajů bereme velmi vážně a snažíme se vám poskytnout komplexní informace o zpracování vašich osobních údajů. Následující upozornění na ochranu údajů vám poskytují informace o tom, jak a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje, když jste návštěvníkem našeho webu, kontaktujte nás nebo používáte naše stránky na sociálních médiích.

Vaše osobní údaje od vás obecně shromažďujeme. Jako právní základ slouží zejména obecné nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

1. Odpovědný ve smyslu čl. 4 7 GDPR

Odpovědný za zpracování údajů popsaných níže ve smyslu čl. 4 7 GDPR je:

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm

E-mail: info@twogo.com

2. Komunikace e-mailem / telefonem / poštou
Účely zpracování údajů / právní základ:

S osobními údaji, které nám poskytnete e-mailem / telefonem / poštou, budeme samozřejmě zacházet jako s důvěrnými. Vaše data používáme pouze za účelem zpracování vaší žádosti. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem vychází ze zájmu odpovídat na vaše dotazy a udržovat a podporovat spokojenost zákazníků.

Příjemci / kategorie příjemců:

V závislosti na příležitosti a v nezbytném rozsahu předáváme vaše osobní údaje společnosti Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, protože zpracovává možné dotazy zákazníků, které provedete telefonicky, poštou nebo e-mailem v našem zastoupení.

Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste smluvně ani ze zákona povinni nám poskytovat osobní údaje. Pokud nám však neposkytnete údaje potřebné ke zpracování vaší žádosti, nemůžeme je zpracovat ani na ně odpovědět.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Všechny osobní údaje, které nám pošlete v případě dotazů, budou smazány nebo anonymizovány bezpečně nejpozději 90 dnů po obdržení konečné odpovědi na vás. Uskladnění 90 dní lze vysvětlit skutečností, že se může stát, že nás budete moci po odpovědi na stejnou věc znovu kontaktovat, a my se musíme moci obrátit na předběžnou korespondenci. Zkušenost ukázala, že po 90 dnech obvykle na naše odpovědi nejsou žádné otázky. Pokud uplatníte svá práva jako subjekt údajů, vaše osobní údaje budou uloženy po dobu 3 let po konečné odpovědi, aby bylo prokázáno, že jsme vám poskytli komplexní informace a že jsou splněny zákonné požadavky.

3. Data, která zpracováváme při návštěvě tohoto webu
Účely zpracování údajů / právní základ:

Při návštěvě tohoto webu se vytvoří soubory protokolu s následujícím obsahem:

 • Web, ze kterého přistupujete na náš web;
 • IP adresa;
 • Datum a čas přístupu;
 • Žádost klienta;
 • Kód odpovědi http;
 • Množství přenesených dat;
 • Informace o prohlížeči, který používáte, ao operačním systému, který používáte.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem vyvstává z ochrany našich systémů a prevence zneužívajícího nebo podvodného chování pokaždé, když uživatel přistupuje na tuto webovou stránku.

Příjemci / kategorie příjemců

Ve výjimečných případech mohou být vaše osobní údaje přístupné pro účely podpory a údržby společností Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, protože aplikace TwoGo a vaše data jsou hostována a ukládána naším jménem na serverech poskytovaných a provozovaných společností Schwarz IT KG.

Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste smluvně ani ze zákona povinni nám poskytovat osobní údaje. Uvedené údaje však budou zpracovány z technických důvodů, jakmile vstoupíte na náš web. Pokud nám již nechcete poskytovat údaje, je to možné pouze tím, že již nepoužíváte náš web.

Doba skladování

Uložená data ukládáme po dobu 32 dnů.

4. Použití cookies

Na tomto webu se používají tzv. Cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou odesílány z našeho webového serveru do vašeho koncového zařízení (PC, notebook, smartphone nebo tablet), když navštívíte tento web a jsou tam uloženy v internetovém prohlížeči, který používáte. Použité cookies mohou vykonávat různé funkce.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o umístění cookies. Používání cookies se tak stává pro vás transparentní. Můžete také nastavit prohlížeč tak, aby obecně nepřijímal cookies nebo pouze odmítal cookies od jednotlivých poskytovatelů. Rádi bychom však zdůraznili, že to může mít vliv na funkčnost této webové stránky.

Následující oddíly vás informují o jednotlivých účelech různých souborů cookie, které lze použít.

Účely a právní základ zpracování údajů

Tento soubor cookie se používá ke správě uživatelské relace TwoGo. Po ukončení prohlížeče se odstraní.

 • Nezbytné: Potřebné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným povolením základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Bez těchto cookies nemůže web fungovat správně.
 • Komfort: Při použití těchto technik můžeme vzít v úvahu vaše skutečné nebo předpokládané preference pro pohodlné používání našich webových stránek. Například na základě vašich nastavení můžeme naše webové stránky zobrazit v jazyce, který vám vyhovuje. Vyhýbáme se také zobrazování produktů, které nemusí být ve vaší oblasti dostupné.
 • Statistika: Tyto techniky nám umožňují vytvářet anonymní statistiky o využívání našich služeb za účelem jejich navrhování podle potřeby. To nám například umožňuje určit, jak můžeme naše webové stránky ještě lépe přizpůsobit zvyklostem uživatelů.
 • Marketing: To nám umožňuje ukázat vám vhodný reklamní obsah na základě analýzy vašeho chování při používání. Vaše chování při používání může být také sledováno prostřednictvím různých webů, prohlížečů nebo koncových zařízení pomocí ID uživatele (jedinečný identifikátor).

Tento soubor cookie se vytvoří, když se uživatel přihlásí na web TwoGo. Slouží k identifikaci bezpečnostní relace uživatele a je odstraněn, když se uživatel odhlásí z webu TwoGo nebo zavře prohlížeč

Nezbytné:
 • Autentizační údaje pro identifikaci uživatele po přihlášení, aby se získal přístup k autorizovanému obsahu při dalších návštěvách (např. Přístup k zákaznickému účtu);
 • události související s bezpečností (např. detekce často neúspěšných pokusů o přihlášení);
 • Data pro přehrávání multimediálního obsahu (např. Přehrávání (produktových) videí vybraných uživatelem).
Předvolby:
 • Nastavení pro úpravu uživatelského rozhraní, která není spojena s trvalým identifikátorem (např. Aktivní výběr jazyka).
Statistika:
 • Pseudonymizované profily využití s informacemi o používání našich webových stránek. Patří sem zejména:
  • Typ / verze prohlížeče,
  • použitý operační systém,
  • URL odkazu (dříve navštívená stránka),
  • Název hostitele přístupového počítače (IP adresa),
  • Čas požadavku serveru,
  • individuální ID uživatele a
  • spouštěné události na webu (chování při surfování).
 • IP adresa je pravidelně anonymizována, takže závěr o vaší osobě je obecně vyloučen.
 • Spojíme ID uživatele s jinými daty od vás (např. Jménem, e-mailovou adresou atd.) S vaším samostatným výslovným souhlasem (viz například oddíl 6 tohoto nařízení o ochraně údajů). Na základě samotného ID uživatele nemůžeme vyvodit žádné závěry o vás osobně.
Marketing:
 • Pseudonymizované profily využití s informacemi o používání našich webových stránek. Patří sem zejména:
  • IP adresa,
  • individuální ID uživatele;
  • potenciální zájmy produktů,
  • spouštěné události na webu (chování při surfování).
 • IP adresy jsou pravidelně anonymizovány, takže závěr o vaší osobě je obecně vyloučen.
 • Spojíme ID uživatele s jinými daty od vás (např. Jménem, e-mailovou adresou atd.) S vaším samostatným výslovným souhlasem (viz například oddíl 6 tohoto nařízení o ochraně údajů). Na základě samotného ID uživatele nemůžeme vyvodit žádné závěry o vás osobně. Sdílíme uživatelské jméno a související profily využití s třetími stranami, je-li to nutné, prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí.

Tento soubor cookie se vytvoří, když se uživatel přihlásí na web TwoGo s aktivovanou funkcí „Zůstaňte 2 týdny“. Používá se k identifikaci přetrvávající relace uživatele a je odstraněn, když se uživatel explicitně odhlásí z webu TwoGo nebo doba dvou týdnů vypršela.

Tento soubor cookie chrání vaše připojení k našemu serveru před útoky s požadavky na padělání napříč webovými stránkami. Po ukončení prohlížeče se odstraní.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem vyvstává z ochrany našich systémů a prevence zneužívajícího nebo podvodného chování pokaždé, když uživatel přistupuje k této webové stránce, nebo z našeho zájmu usnadnit používání našeho webu, například vyžádáním dvou Zůstaňte přihlášeni týdny.

Příjemci / kategorie příjemců

Ve výjimečných případech mohou být vaše osobní údaje přístupné pro účely podpory a údržby společností Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, protože aplikace TwoGo a vaše data jsou hostována a ukládána naším jménem na serverech poskytovaných a provozovaných společností Schwarz IT KG.

Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste smluvně ani ze zákona povinni nám poskytovat osobní údaje. Pokud si nepřejete, aby byly cookies nastaveny, můžete tomu zabránit pomocí uvedených nastavení, provést odpovídající výběr kategorií cookies nebo zrušit nebo upravit svůj souhlas, pokud existuje.

Doba skladování

Dobu skladování souborů cookie naleznete v našich zásadách pro soubory cookie. Pokud je ve sloupci „Zpracovat“ zadán „Trvalý“, cookie se trvale uloží, dokud nebude příslušný souhlas odvolán. Zásady cookies

5. Odesílání zpravodaje
Účely a právní základ zpracování údajů

Nabízíme vám možnost přihlásit se k odběru našeho zpravodaje. Pokud jste souhlasili s zasíláním našeho informačního bulletinu, použijeme vaši e-mailovou adresu a případně vaše jméno k zasílání (pokud možno individuálních) informací o službě TwoGo a souvisejících propagačních akcí, soutěží a zpráv.

S vaším souhlasem zaznamenáváme vaše chování při používání na našem webu. Vyhodnocení chování při používání zahrnuje zejména oblasti, na kterých jsou příslušné webové stránky nebo informační bulletiny a které odkazy tam používáte. Přitom se vytvářejí personalizované profily použití s přiřazením vaší osoby nebo e-mailové adresy, aby bylo možné lépe sladit možnou reklamní adresu ve formě zpravodajů s vašimi osobními zájmy a zlepšit web.

Právní základ pro uvedené zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Abychom se ujistili, že při zadávání e-mailové adresy nedošlo k žádným chybám, používáme tzv. Postup dvojitého přihlášení: poté, co jste do registračního pole zadali svou e-mailovou adresu, zašleme ji Jste potvrzovací odkaz. Až kliknete na tento potvrzovací odkaz, bude vaše e-mailová adresa přidána do našeho seznamu adresátů.

Svůj souhlas s zasíláním newsletteru můžete odvolat a kdykoli vytvořit budoucí osobní profily využití, např. B. odhlášením odběru novinek na našem webu. Odkaz na odhlášenou stránku najdete zde nebo na konci každého zpravodaje. Pokud se odhlásíte, považujeme váš souhlas s vytvořením vašeho osobního profilu použití a s přijetím newsletteru na jeho základě za zrušený. Vaše údaje o použití smažeme. Tím není dotčena zákonnost zpracování údajů, dokud neobdržíte odvolání.

Příjemci / kategorie příjemců

Ve výjimečných případech mohou být vaše osobní údaje přístupné pro účely podpory a údržby společností Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, protože aplikace TwoGo a vaše data jsou hostována a ukládána naším jménem na serverech poskytovaných a provozovaných společností Schwarz IT KG.

Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste smluvně ani ze zákona povinni nám poskytovat osobní údaje. Účast na zasílání newsletteru je pro vás dobrovolná a probíhá pouze s vaším souhlasem.

Doba skladování

Vaše e-mailová adresa a jméno (pokud je uvedeno) budou smazány, jakmile se odhlásíte z našeho zpravodaje.

6. Použití zásuvných modulů pro sociální média
Účely a právní základ zpracování údajů

Používáme naše webové stránky na základě vašeho souhlasu v souladu s Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR sociální plug-iny ze sociálních sítí Facebook a Twitter, aby vám poskytly příležitost sdílet cesty, které plánujete nebo uskutečňujete pomocí TwoGo na uvedených sociálních sítích. Odpovědnost za provoz v souladu s ochranou údajů musí být zaručena jejich příslušnými poskytovateli.

Tyto pluginy integrujeme pomocí tzv. Metody dvojitého kliknutí, abychom co nejlépe chránili návštěvníky našich webových stránek. To znamená, že při návštěvě našich webových stránek nebudou původním poskytovatelům modulů plug-in předávány žádné osobní údaje. Metoda dvojitého kliknutí vám dává možnost aktivovat deaktivované doplňky sociálních médií. Pluginy sociálních médií integrované na našem webu jsou zpočátku deaktivovány. Pluginy jsou aktivovány pouze kliknutím na symbol plug-in. Osobní údaje jsou předány příslušnému poskytovateli služby sociálních médií až po aktivaci.

Aktivovaný zásuvný modul naváže připojení k serveru poskytovatele sociálních médií, který jste vybrali prostřednictvím prohlížeče. Tuto aktivaci lze kdykoli deaktivovat. Proces deaktivace nevede k vymazání dat, která již byla přenesena, příslušným poskytovatelem sociálních médií. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s budoucím účinkem. Zrušení lze provést deaktivací plug-in sociálních médií. Zákonnost zpracování údajů až do okamžiku zrušení zůstává nedotčena.

Nemáme žádný vliv na shromažďovaná data a procesy zpracování dat, ani si neuvědomujeme úplný rozsah sběru dat a účely zpracování.

Poskytovatel plug-inu ukládá shromážděná data o vás jako profily využití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a / nebo pro návrh své webové stránky v souladu s požadavky. Toto hodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni), aby zobrazovali reklamu založenou na potřebách a informovali ostatní uživatele sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu. Máte právo na odstoupení kdykoli s budoucím účinkem proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž k uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat příslušného poskytovatele plug-inu. Prostřednictvím zásuvných modulů vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a dalšími uživateli, abychom mohli vylepšit naši nabídku a učinit ji zajímavější pro vás jako uživatele.

Data jsou předávána bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele plug-in a jsou zde přihlášeni. Pokud jste přihlášeni u poskytovatele doplňků, budou vaše data shromážděná od nás přiřazena přímo k vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele doplňků. Pokud stisknete aktivované tlačítko a např. Pokud je například stránka propojena, poskytovatel plug-in také ukládá tyto informace do vašeho uživatelského účtu a sdílí je veřejně se svými kontakty. Doporučujeme se pravidelně odhlásit po použití sociální sítě, ale zejména před aktivací tlačítka, protože tímto způsobem se můžete vyhnout přiřazení k vašemu profilu poskytovatelem plug-inu.

Příjemci / kategorie příjemců

Na našem webu používáme doplňky sociálních médií od následujících poskytovatelů:

Facebook Ireland Ltd., 4 náměstí Grand Canal, přístav Grand Canal, Dublin 2 Irsko http://www.facebook.com/policy.php další informace o sběru dat = http://www.facebook.com/help/186325668085084 , http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo . Facebook odeslal na štít EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irsko; https://twitter.com/privacy . Twitter odešel na štít EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste smluvně ani ze zákona povinni nám poskytovat osobní údaje. Pokud nechcete kliknout a používat zásuvný modul sociálních médií, nebudou zde žádné nevýhody.

Doba skladování

Nemáme žádné informace o vymazání dat shromážděných poskytovateli plug-in.

7. Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo podle čl. 15 odst. 1 GDPR požadovat bezplatně informace o osobních údajích o vás uložených.

Kromě toho, pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte právo na opravu (čl. 16 GDPR), vymazání (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) vašich osobních údajů.

Pokud je zpracování dat založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo svítí. f) GDPR je založeno, máte právo na vznesení námitky podle článku 21 GDPR. Pokud proti zpracování údajů vznesete námitky, k tomu nedojde v budoucnu, pokud správce neprokáže přesvědčivé legitimní důvody pro další zpracování, které převáží nad zájmem subjektu údajů v námitce.

Pokud jste zpracované údaje poskytli sami, máte právo na předávání údajů v souladu s čl. 20 GDPR.

Pokud je zpracování údajů založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s budoucím účinkem, aniž by to ovlivnilo legalitu předchozího zpracování.

Pokud máte ve výše uvedených případech jakékoli dotazy nebo stížnosti, kontaktujte pracovníka pro ochranu údajů písemně nebo e-mailem. Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru nad ochranou údajů. Odpovědný je dozorčí úřad pro ochranu údajů ve federálním státě, ve kterém žijete nebo ve kterém má odpovědná osoba sídlo.

8. Obraťte se na úředníka pro ochranu údajů

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se zpracování vašich údajů nebo výkonu vašich práv, můžete se obrátit na odpovědného úředníka pro ochranu údajů u odpovědné osoby:

datenschutz süd GmbH
- Řešení klíčových slov Schwarz Mobility Solutions -
Wörthstraße 15
97082 Würzburg

E-mail = office@datenschutz-sued.de

B. Informace o ochraně dat pro uživatele aplikace TwoGo

Od 12/2019

Vážený zákazníku,

Ochrana vašich osobních údajů bereme velmi vážně a snažíme se vám poskytnout komplexní informace o zpracování vašich osobních údajů. Následující upozornění na ochranu údajů vám poskytují informace o tom, jak a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje při používání TwoGo.

Vaše osobní údaje od vás obecně shromažďujeme. Jako právní základ slouží zejména obecné nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Níže uvedené informace o ochraně údajů se vztahují na všechny uživatele služby TwoGo, pokud není výslovně uvedeno zpracování dat, které se vztahuje pouze na firemní zákazníky (licencované společnosti) a / nebo licencované uživatele TwoGo. Licencovaným uživatelem se rozumí fyzická osoba, jejíž zaměstnavatelé nebo, v případě nezávislých osob, jejich klienti používají službu TwoGo jako obchodní zákazník a kteří jsou na základě své e-mailové adresy nebo tokenu uznáváni jako (nezávislí) zaměstnanci tohoto obchodního zákazníka, což je může rozšířit K dispozici jsou funkce v rámci služby TwoGo.

1. Odpovědný ve smyslu čl. 4 7 GDPR

Odpovědný za zpracování údajů popsaných níže ve smyslu čl. 4 7 GDPR je:

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstrasse 1
74172 Neckarsulm

E-mail: info@twogo.com

2. Vytvořte si u TwoGo uživatelský účet a používejte služby TwoGo
Účely a právní základ zpracování údajů

Informace potřebné k používání služby TwoGo

Pokud si vytvoříte uživatelský účet u TwoGo a chcete používat služby TwoGo, je nutné, abyste nám poskytli zejména následující informace:

 • Jméno a příjmení (kmenová data):
  • Jsou zobrazeny všem účastníkům zprostředkovaného parkoviště a také vašim následovníkům a uživatelům, kterým podáte žádost o cestu.
 • E-mailová adresa (kontaktní údaje):
  • Používá se pro registraci uživatele.
  • Je k dispozici všem účastníkům v zprostředkovaném bazénu automobilů a také vašim následovníkům a uživatelům, kterým podáte žádost o cestu.
  • Vaši e-mailovou adresu také používáme ke komunikaci s vámi, k potvrzení otevření vašeho účtu a k zasílání informací o používání TwoGo.
  • Jste-li licencovaný uživatel, zašleme vám v pravidelných intervalech e-mail na uvedenou e-mailovou adresu a požádáme vás o kliknutí na odkaz pro potvrzení. Tímto způsobem zkontrolujeme, že jste stále součástí licencované společnosti.
 • Heslo:
  • Používá se pro registraci uživatele.
 • Číslo mobilního telefonu (kontaktní údaje):
  • Je předán všem účastníkům v zprostředkovaném bazénu automobilů.
  • Pokud si přejete, použijeme pro oznámení TwoGo také vaše mobilní telefonní číslo. (Tato funkce služby TwoGo je k dispozici pouze ve vybraných zemích. V souladu s tím budou vaše data zpracována v těchto zemích pouze pro uvedené účely.)
 • Adresa bydliště a firmy (kontaktní údaje):
  • Standardní nastavení výchozí a cílové polohy pro pravidelné cesty.
  • Slouží k rychlému zadávání cestovních požadavků a přijímání příslušných cestovních návrhů od TwoGo.
 • Termíny žádosti o cestu:
  • Zahrňte roli řidiče, cestujícího nebo obojí, počáteční a cílovou adresu, nejbližší datum a čas odletu, poslední datum a čas příjezdu, maximální počet cestujících a to, zda je vyžadován zpáteční let (včetně počáteční a cílové adresy a časů na Zpáteční cesta).
  • Používá je TwoGo k zprostředkování vhodného bazénu vozidel a také vašimi následovníky a uživateli, kterým pošlete žádost o cestu.
  • Při rezervaci bazénového vozidla licencované společnosti, která je vaším zaměstnavatelem nebo klientem, se licencovaná společnost zobrazí pro statistická vyhodnocení.
 • Údaje o vozidle:
  • Pokud používáte službu TwoGo jako ovladač, jsou tyto informace nutné pro použití TwoGo.
  • Zahrňte značku, model, barvu, punc.
  • Pokud jako řidič nabízíte spolujízdu, budou vaše data o vozidle předána všem cestujícím v zprostředkovaném bazénu.
  • Počet volných míst a požadovaná role budou předány následovníkům a uživatelům, kterým pošlete žádost o cestu.
 • Informace o vašem zaměstnavateli (pro nezávislé informace o klientovi):
  • Na základě e-mailové adresy, kterou jste se přihlašovali do TwoGo, nebo možného tokenu, zkontrolujeme, zda jste (nezávislý) zaměstnanec licencované společnosti, abychom vás mohli přiřadit k této společnosti a nabídnout vám rozšířené funkce ve TwoGo.

Vaše data zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, abychom mohli vytvořit váš uživatelský účet, poskytnout jej a poskytnout vám služby TwoGo a spojit vás s žádostmi o cestování a možnostmi sjíždění, které vytvoříte při používání naší služby nebo kterých se účastníte. Tyto informace se dále používají k výměně informací s vámi a vašimi následovníky a účastníky cesty za účelem získání dotazu na cestu nebo uspořádání cesty.

Dobrovolné informace

Na svůj účet TwoGo můžete dobrovolně ukládat další data. V závislosti na uložených datech kromě uvedených požadovaných údajů zpracováváme zejména následující data:

 • Údaje o poloze:
  • Budou přeneseny na ostatní účastníky ve vašem bazénu automobilů, pokud byla mobilní aplikace nainstalována a v aplikaci byla aktivována funkce určování polohy. To účastníkům usnadní přístup do veřejného prostoru.
 • Údaje o vozidle:
  • Pokud používáte službu TwoGo pouze jako cestující, jsou tyto informace dobrovolné.
  • Zahrňte značku, model, barvu, punc.
  • Pokud jako řidič nabízíte spolujízdu, budou vaše data o vozidle předána všem cestujícím v zprostředkovaném bazénu.
  • Počet volných míst a požadovaná role budou předány následovníkům a uživatelům, kterým pošlete žádost o cestu.
 • Místa (např. Budovy v areálu společnosti jako počáteční a cílová adresa)
  • Používají se k nabídnutí uživatelských (specifických) předdefinovaných míst pro rychlé zadání.
 • Přezdívka / pseudonym
  • Může být použit uživatelem, pokud se účastní soutěží v rámci služby TwoGo a nechce být pojmenován v žebříčku se svým skutečným jménem.
 • Fotografie
  • Používá se k personalizaci vašeho profilu a k přenosu carpoolů cestujícím za účelem vzájemné identifikace.
  • Pro zobrazení ve funkci sledovače. Vaše fotografie se zobrazí v seznamu sledovatelů odpovídajícího uživatele (řidiče / cestujícího), kterého chcete sledovat. Vaše fotografie se navíc zobrazí v příslušných seznamech uživatelů, kteří vás sledují, a také v návrhu cesty, který sdílíte s uživateli, kteří vás sledují. Uživatelé vás mohou sledovat poté, co jste si naplánovali cestu TwoGo nebo prostřednictvím vaší výslovné pozvánky.
 • Rod
  • Slouží k přiřazení, pokud je to nutné, požadavkům na řízení od uživatelů, kteří chtějí pouze řidičky žen nebo cestující.
 • Obrázek vozidla:
  • Chcete-li si přizpůsobit svůj profil a předat parkoviště cestujícím za účelem vzájemné identifikace.
 • Pokud používáte bodový účet v rámci služby TwoGo, budou pro správu vašeho bodového účtu použita data žádosti o cestu nebo zprostředkované cesty (role jako řidič, cestující nebo neočekávaný výlet).
 • Pokud používáte TwoGo jako licencovaného uživatele a chcete se zúčastnit soutěže zahájené vaší licencovanou společností v rámci služby TwoGo, předáme vaše jméno, body, které jste získali v soutěži, a vaši e-mailovou adresu licencované společnosti.

Vaše data zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, abychom mohli vytvořit váš uživatelský účet, poskytnout jej a poskytnout vám služby TwoGo a spojit vás s žádostmi o cestování a možnostmi sjíždění, které vytvoříte při používání naší služby nebo kterých se účastníte. Tyto informace se dále používají k výměně informací s vámi a vašimi následovníky a účastníky cesty za účelem získání dotazu na cestu nebo uspořádání cesty.

Příjemci / kategorie příjemců

Pokud jako licencovaný uživatel použijete rezervaci bazénového vozidla vaší licencované společnosti, mohou být statistické vyhodnocení (viz také bod 5) předáno licencované společnosti na vaši cestu.

Pokud jste účastníkem zprostředkovaného výletu jako cestující v bazénu vozidla licencované společnosti, mohou být vaše data cesty zobrazena licencované společnosti pro statistická vyhodnocení (viz také bod 5). To platí také v případě, že nejste licencovaným uživatelem, a proto nejste (nezávislým) zaměstnancem licencované společnosti.

Pokud jste licencovaným uživatelem a vaše licencovaná společnost poskytuje vyhrazená parkovací místa, na žádost licencované společnosti předáme vaši poznávací značku oprávněným osobám této společnosti, aby zkontrolovali povolení k parkování, pokud jste řidičem zprostředkovaného nebo dosud zprostředkovaného bazénu automobilů.

Ve výjimečných případech mohou být vaše osobní údaje přístupné pro účely podpory a údržby společností Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, protože aplikace TwoGo a vaše data jsou hostována a ukládána naším jménem na serverech poskytovaných a provozovaných společností Schwarz IT KG.

V závislosti na příležitosti a v nezbytném rozsahu předáváme vaše osobní údaje společnosti Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, protože zpracovává možné dotazy zákazníků, které provedete telefonicky, poštou nebo e-mailem v našem zastoupení.

Kromě toho mohou být vaše osobní údaje podle potřeby přístupné dalším příjemcům, pokud je to nezbytné pro poskytování služby TwoGo.

Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste smluvně ani zákonně povinni nám poskytnout své osobní údaje, pokud nemáte zájem o používání TwoGo. Pokud však používáte TwoGo a chcete si vytvořit odpovídající uživatelský účet, jste povinni podle našich podmínek používání poskytovat úplné a pravdivé požadované povinné informace.

Doba skladování

Vaše osobní údaje vymažeme následovně:

 • Jméno, e-mailová adresa, heslo:
  • Výmaz 7 dní po registraci, pokud registrace nebyla potvrzena.
  • Vymazání po 365 dnech nečinnosti registrovaného uživatele.
  • Smazání na konci licenční smlouvy = Pokud jste licencovaným uživatelem a licence vaší licencované společnosti končí, váš uživatelský účet ve TwoGo bude v tuto chvíli zcela smazán.
  • Odstranění oprávnění k používání, pokud jste neoprávněným uživatelem licence.
  • Okamžité odstranění, pokud smažete svůj uživatelský účet.
 • Další údaje o profilu:
  • Vymazání po 365 dnech nečinnosti registrovaného uživatele.
  • Smazání na konci licenční smlouvy = Pokud jste licencovaným uživatelem a licence vaší licencované společnosti končí, váš uživatelský účet ve TwoGo bude v tuto chvíli zcela smazán.
  • Odstranění oprávnění k používání, pokud jste neoprávněným uživatelem licence.
  • Okamžité odstranění, pokud smažete svůj uživatelský účet.
 • Údaje o žádosti o cestu (počáteční a cílová adresa, nejbližší datum a čas odjezdu, poslední datum a čas příjezdu)
  • Okamžité odstranění, pokud uživatel zruší požadavek na cestu
  • Odstranění 41 dní po datu cesty.
3. Data při používání TwoGo prostřednictvím webového prohlížeče
Účely a právní základ zpracování údajů

Používáte-li TwoGo přes webový prohlížeč, zpracováváme Vaše osobní údaje bez ohledu na možné zpracování výše uvedených údajů:

 • Datum, kdy jste vstoupili do služby a jaká akce jste podnikli. Tyto informace používáme pro účely podpory a pro měření frekvence používání.
 • Protokolováme vaši IP adresu. To nám pomáhá předcházet útokům na systém a opravovat chyby ve službě.
 • Další informace naleznete v informacích o ochraně údajů pro použití našich webových stránek.

Zpracováváme údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, abychom mohli vytvořit a poskytnout váš uživatelský účet prostřednictvím webového prohlížeče a poskytnout vám služby TwoGo.

Pro některé účely zpracováváme údaje uvedené na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je změřit, jak často se naše služba TwoGo využívá.

Příjemci / kategorie příjemců

Ve výjimečných případech mohou být vaše osobní údaje přístupné pro účely podpory a údržby společností Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, protože aplikace TwoGo a vaše data jsou hostována a ukládána naším jménem na serverech poskytovaných a provozovaných společností Schwarz IT KG.

Abychom vám mohli poskytnout naše služby, využíváme geografické služby od HERE Europe BV, Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemsko. Přenášejí se následující data: začátek a cíl, začátek cesty a vaše IP adresa.

V závislosti na příležitosti a v nezbytném rozsahu předáváme vaše osobní údaje společnosti Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, protože zpracovává možné dotazy zákazníků, které provedete telefonicky, poštou nebo e-mailem v našem zastoupení.

Kromě toho mohou být vaše osobní údaje podle potřeby přístupné dalším příjemcům, pokud je to nezbytné pro poskytování služby TwoGo.

Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste smluvně ani ze zákona povinni nám poskytnout uvedené osobní údaje. Pokud nám však údaje neposkytnete, nemůžeme vám poskytnout přístup k TwoGo prostřednictvím webového prohlížeče.

Doba skladování

Uložená data ukládáme po dobu 32 dnů.

4. Data při použití TwoGo prostřednictvím aplikace TwoGo
Účely a právní základ zpracování údajů

Používáte-li TwoGo prostřednictvím aplikace TwoGo, zpracováváme Vaše osobní údaje bez ohledu na možné zpracování výše uvedených údajů:

 • Datum, kdy jste vstoupili do služby a jaká akce jste podnikli. Tyto informace používáme pro účely podpory a pro měření frekvence používání.
 • Protokolováme vaši IP adresu. To nám pomáhá předcházet útokům na systém a opravovat chyby ve službě.
 • Vaše identifikace vašeho zařízení, jedinečné číslo koncového zařízení (IMEI = International Mobile Equipment Identity), jedinečné číslo účastníka sítě (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), číslo mobilního telefonu (MSISDN), MAC adresa pro použití WLAN, název vašeho mobilního zařízení, e-mail -Adresa
 • Použití oznámení push
  • Pokud používáte aplikace TwoGo pro Android nebo iOS, budete informováni o žádostech o cestování a změnách stavu cest prostřednictvím oznámení push. Za tímto účelem získá vaše mobilní zařízení při prvním otevření aplikace (po instalaci, před přihlášením) tzv. ID zařízení od Google Cloud Messaging (GCM) nebo Apple Push Notification Service (APNS) pro aplikaci TwoGo.
  • Když se přihlásíte do aplikace TwoGo prostřednictvím aplikace, bude vytvořené ID zařízení přiřazeno vašemu uživatelskému účtu. TwoGo poté zašle zašifrované zprávy na GCM server nebo APNS, aby informoval o dotazech na cestu nebo o změnách stavu u výletů (např. Byl uspořádán výlet nebo byl změněn nebo zrušen výlet). Server GCM nebo APNS doručuje tyto zprávy do vašeho mobilního telefonu. Operační systém Android nebo iOS předává zprávy do aplikace TwoGo v zařízení. Aplikace TwoGo vyhodnotí zprávy a provede odpovídající akci (např. Načtení dat o cestě z aktualizovaného výletu ze serveru TwoGo, odhlášení uživatele atd.).
  • Chtěli bychom zdůraznit, že servery pro službu Google Cloud Messaging (GCM) a Apple Push Notification Service (APNS) nespadají do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46 / ES ze dne 26. října 1995 o ochraně fyzické osoby při zpracování osobních údajů a bezplatném přenosu dat
  • Prostřednictvím těchto serverů se však nepřenášejí žádná data, na jejichž základě lze navázat spojení s vaší osobou, takže od vás Google ani Apple nepřijímají osobní ani související údaje.

Zpracováváme údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, abychom mohli vytvořit a poskytnout váš uživatelský účet prostřednictvím aplikace TwoGo a poskytnout vám služby TwoGo.

Pro některé účely zpracováváme údaje uvedené na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je měřit, jak často se naše služba TwoGo používá, a zajistit technickou stabilitu a bezpečnost aplikace.

Příjemci / kategorie příjemců

Ve výjimečných případech mohou být vaše osobní údaje přístupné pro účely podpory a údržby společností Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, protože aplikace TwoGo a vaše data jsou hostována a ukládána naším jménem na serverech poskytovaných a provozovaných společností Schwarz IT KG.

Abychom vám mohli poskytnout naše služby, využíváme geografické služby od HERE Europe BV, Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemsko. Přenášejí se následující data: začátek a cíl, začátek cesty a vaše IP adresa.

V závislosti na příležitosti a v nezbytném rozsahu předáváme vaše osobní údaje společnosti Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, protože zpracovává možné dotazy zákazníků, které provedete telefonicky, poštou nebo e-mailem v našem zastoupení.

Kromě toho mohou být vaše osobní údaje podle potřeby přístupné dalším příjemcům, pokud je to nezbytné pro poskytování služby TwoGo.

Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste smluvně ani ze zákona povinni nám poskytnout uvedené osobní údaje. Pokud nám však údaje neposkytnete, nemůžeme vám prostřednictvím aplikace TwoGo poskytnout přístup k TwoGo.

Doba skladování

Uložená data ukládáme po dobu 32 dnů.

5. Použití údajů pro statistické účely
Účely a právní základ zpracování údajů

Při používání služby TwoGo se zaznamenávají a používají zejména pro statistická vyhodnocení zejména následující data za předpokladu, že používáte TwoGo jako licencovaného uživatele.

Tato informace již není spojena s osobou. Jedná se o agregovaná a tedy anonymizovaná data, která se skládají z následujících informací:

Statistiky uživatelů

 • Adresa bydliště [pouze město. Pokud je v tomto městě zaregistrováno méně než 5 uživatelů, pak pouze země]
 • Pohlaví [pouze pokud je ve městě zaregistrováno alespoň 5 uživatelů stejného pohlaví]
 • Datum poslední aktivity [pouze v případě, že bylo aktivních alespoň 5 uživatelů ve stejný den, jinak agregace na měsíc (zobrazen jako 01.měsíc.rok) nebo rok (zobrazen jako 01.01.rok)]
 • Nahrál profilový obrázek [y / n]
 • Poskytl údaje o vozidle [y / n]
 • Nahrál obrázek vozidla [y / n]
 • datum registrace
 • Minimální délka cesty (v procentech) společné cesty
 • Umístění omezeno na ženy [y / n, pouze pokud je pohlaví ženy]
 • Maximální doba odbočky (v minutách)
 • preferovaná role (řidič / cestující / oba)
 • Datum registrace [pouze v případě, že je registrováno nejméně 5 uživatelů ve stejný den, jinak agregace do měsíce (zobrazeno jako 01.měsíc.rok) nebo do roku (zobrazováno jako 01.01.rok)]

Statistiky žádostí o cestování podle místa organizace

 • Požadovaná role pro tuto cestu
 • Výlet je uspořádán [y / n]
 • Uživatel je řidič [y / n]
 • Datum zahájení / ukončení [zaokrouhleno na hodinu]
 • Start / cíl [pouze město]
 • Datum poslední aktivity
 • Vzdálenost na trasu
 • Počet volných míst pro cestující
 • Maximální doba odbočky
 • Potenciální úspory [CO2 a €]
 • Uživatelské rozhraní, přes které byl požadavek vytvořen [kalendář, web, mobilní aplikace]
 • Uživatel vydal své vlastní místo pro cestující [y / n]

Denní statistiky pro každé místo organizace

 • Počet blokovaných uživatelů, kteří nemohli službu používat v klíčové datum
 • Počet uživatelů, kteří svou e-mailovou adresu nepotvrdili

Zpracované údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Naším oprávněným zájmem je poskytovat našim licencovaným obchodním zákazníkům údaje uvedené ve zmíněné podobě, protože to je součást naší nabídky služeb pro naše firemní zákazníky.

Příjemci / kategorie příjemců

Ve výjimečných případech mohou být statistické údaje přístupné pro účely podpory a údržby od společnosti Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, protože aplikace TwoGo a vaše data jsou hostována a ukládána naším jménem na serverech poskytovaných a provozovaných společností Schwarz IT KG.

Statistické údaje budou předávány vašemu zaměstnavateli / klientovi, pokud se jedná o licencovaného obchodního zákazníka TwoGo a ve své funkci používáte TwoGo jako licencovaný uživatel.

Kromě toho mohou být vaše osobní údaje podle potřeby přístupné dalším příjemcům, pokud je to nezbytné pro poskytování služby TwoGo.

Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste právně ani smluvně povinni nám poskytnout uvedené údaje. Data se však vytvářejí, jakmile použijete službu TwoGo, a my je zpracováváme pro uvedené účely a uvedeným způsobem.

Doba skladování

Ukládáme statistické údaje uvedené za jeden rok. Bez ohledu na to může váš zaměstnavatel / klient data uchovávat déle, ale na to nemáme žádný vliv.

6. Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo podle čl. 15 odst. 1 GDPR požadovat bezplatně informace o osobních údajích o vás uložených.

Kromě toho, pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte právo na opravu (čl. 16 GDPR), vymazání (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) vašich osobních údajů.

Pokud je zpracování dat založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo svítí. f) GDPR je založeno, máte právo na vznesení námitky podle článku 21 GDPR. Pokud proti zpracování údajů vznesete námitky, k tomu nedojde v budoucnu, pokud správce neprokáže přesvědčivé legitimní důvody pro další zpracování, které převáží nad zájmem subjektu údajů v námitce.

Pokud jste zpracované údaje poskytli sami, máte právo na předávání údajů v souladu s čl. 20 GDPR.

Pokud je zpracování údajů založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s budoucím účinkem, aniž by to ovlivnilo legalitu předchozího zpracování.

Pokud máte ve výše uvedených případech jakékoli dotazy nebo stížnosti, kontaktujte pracovníka pro ochranu údajů písemně nebo e-mailem. Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru nad ochranou údajů. Odpovědný je dozorčí úřad pro ochranu údajů ve federálním státě, ve kterém žijete nebo ve kterém má odpovědná osoba sídlo.

7. Kontaktujte inspektora ochrany údajů

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se zpracování vašich údajů nebo výkonu vašich práv, můžete se obrátit na odpovědného úředníka pro ochranu údajů u odpovědné osoby:

datenschutz süd GmbH
- Řešení klíčových slov Schwarz Mobility Solutions -
Wörthstraße 15
97082 Würzburg

E-mail: office@datenschutz-sued.de